لوح تک قاب A4 با طلق اعلاء کد ۴۰۱

10 / 10
از 1 کاربر

لوح تک قاب A4 با طلق اعلاءبه صورت دو تکه تولید شده است و رنگ بندی های بسیار زیبایی نیز دارد. بر روی لوح تک قاب A4 با طلق اعلاء هیچ عبارت و واژه ای درج نشده ولی بر روی قسمت داخلی آن عبارت بسم الله ارحمن الرحیم حک گردیده که سنگینی و وقار را برای آن به ارمغان آورده است. لوح تک قاب A4 با طلق اعلاء بصورت دو تکه است که این دو تکه به راحتی بسته و بر روی هم قرار میگیرند. یک قسمت از این لوح تقدیر نیز سفید است که در کنار رنگ سبز سایر قسمت ها تناسب خوبی پدید آورده است.

محصولات مرتبط

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :